Bijzonder verlof


Aanvragen verlof

Regelmatig komt het voor dat er extra verlof wordt aangevraagd voor een van onze leerlingen. Omdat het misschien niet bij alle ouders bekend is wat een goede reden is om verlof te verlenen, vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is om verlof aan te vragen, dient u zich aan de regels te houden. Immers, ook de school moet zich kunnen verantwoorden voor het verlenen van verlof naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer. Als wij daar als school niet goed mee omgaan, riskeren wij een boete.
Mocht u bij een niet goedgekeurde aanvraag toch uw kind van school houden, kan de leerplichtambtenaar u beboeten. De leerplichtambtenaar heeft vorig schooljaar al een keer onze school gecontroleerd.
Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder de regels voor het aanvragen van verlof.

Het aanvragen van verlof

Als u een dag extra vrij van school wilt, heeft u toestemming nodig van de schoolleider van de school. Voor doktersbezoek is de toestemming van de leerkracht voldoende.

Redenen voor extra verlof:

Wanneer u om belangrijke redenen verlof wilt hebben voor uw kind, dient u dat tijdig bij de schoolleider van de school aan te vragen.
De schoolleider bepaalt dan of hij uw kind verlof kan verlenen.

Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof?

Verzoeken van verlof wegens bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling van de schoolleider

Geen reden voor extra verlof:

 

Aanvragen van extra verlof:

Voor het aanvragen van extra verlof dient u vooraf een aanvraagformulier (bij de leerkracht van uw kind te verkrijgen) in te vullen.