Oudervereniging

De oudervereniging van de Antoniusschool Kalslagerring kent een ouderraad. Onze oudervereniging wordt vertegenwoordigd door ouders van school en twee leden uit het team. Angelique Hoogenboom, leerkracht van groep 4 en Jacinta van der Meer leerkracht uit groep 1/2 C en groep 4 vertegenwoordigen het team in de oudervereniging.
De leden van onze oudervereniging vergaderen één keer per maand. De vergaderingen gaan over de activiteiten die op school plaatsvinden en wat hiervoor georganiseerd moet worden. 
Onze oudervereniging heeft een bestuur met daarin een voorzitter en een penningmeester.

Onze ouderraad zal in het schooljaar 2018  - 2019 door de volgende ouders vertegenwoordigd worden:

Voorzitter: Diana Zwetsloot 
Penningmeester: Miranda Stoop

 

Mireille  Schönhage
Miranda  v.d Wolf 
Susan Vogelzang 
Jacqueline van Ewijk

Bij het verzorgen van de activiteiten voor school heeft onze ouderraad de hulp van vele ouders nodig, middels de activiteitenlijst kunt u kenbaar maken bij welke activiteiten u graag zou willen helpen. 
De activiteitenlijst is verkrijgbaar bij de directie en wordt ieder jaar aan het begin van het schooljaar uitgereikt.

De activiteiten voor dit schooljaar  bestaan uit:
Kinderboekenweek, sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, sportdag, schoolreisje, avondvierdaagse, luizencontrole en het helpen bij het schoonmaken van materiaal.

Kortom, activiteiten om de tijd van uw kinderen op school nog leerzamer en leuker te laten zijn. We hopen uiteraard ook dit jaar op uw hulp te kunnen rekenen!

Statuten Oudervereniging