VVTO


Engels

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering en de groeiende mobiliteit. Het is van belang kinderen voor te bereiden op deze verandering. Aangezien Engels een van de wereldtalen is, zal het de kinderen helpen in hun communicatie met medemensen.

Vandaar dat we een vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs) school zijn. In de groepen 4 t/m 8 staat het vak Engels op het rooster.

In groep 4  en 5 wordt er les gegeven volgens de ‘narrative format approach’. Dat wil zeggen dat kinderen de taal leren door uit te beelden, door te luisteren en te zingen.  Op deze manier leren jonge kinderen op ongedwonge wijze een vreemde taal. Er wordt dan ook lekker gelachen en veel bewogen. Liedjes, versjes en spelletjes maken deel uit van de stof. De kinderen volgen de lessen vol enthousiasme.

Groep 6, 7 en 8  de spreekvaardigheid en de luistervaardigheid worden geoefend. Tevens wordt ook geschreven en gelezen.

Voor de aanschaf van het methodisch materiaal ontvingen we dit jaar een subsidie van het Europees Platform.