Kanjer voel je veilig protocol


Zoals iedere school hanteren ook wij een:

Kanjer voel je veilig protocol

Dit anti-pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of zelf pest.
Dit protocol sluit aan bij de Kanjertraining. Het zijn feitelijk fatsoensafspraken.

U kunt het kanjerprotocol terugvinden op de pagina 'downloads'.