Een eerste kennismaking met de Antoniusschool


De Antoniusschool is een school die samen met leerkrachten en ouders werkt aan een goed fundament voor de leerlingen. Dit fundament is zodanig opgebouwd dat het een belangrijke basis vormt voor de verdere groei en ontwikkeling van het talent van de leerlingen. Ook draagt het bij aan de drie belangrijke basisbehoeften van kinderen:

  • Geloven en plezier hebben in eigen kunnen (autonomie)
  • Het gevoel hebben dat je zelf iets kunt (competentie)
  • Het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan (relatie)

Daarbij richt de Antoniusschool het onderwijs zo in dat leerkrachten, leerlingen en ouders zich thuis voelen en betrokken zijn bij het schoolgebeuren. We staan open voor meningen van al deze betrokkenen en gaan op een respectvolle en positieve manier met elkaar om. We laten ons mede hierin leiden door onze Rooms Katholieke identiteit. 

Leerlingen verschillen in vermogens, leerstijl, intelligentie, karakter en persoonlijkheid. De Antoniusschool is een school waarin tegemoet gekomen wordt aan deze verschillen tussen leerlingen door opbrengstgericht te werken. Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Dit doen wij op de Antoniusschool door het systematisch volgen van de vorderingen van 
leerlingen. We gebruiken hierbij een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van deze leerlingprestaties. Wij gaan de effecten van onze zorg na, evalueren jaarlijks systematisch de kwaliteit van onze opbrengsten en evalueren regelmatig het onderwijsproces. 

Hiermee scheppen wij een goed pedagogisch en didactisch klimaat en creëren een prikkelende, uitdagende leer-, speel- en ontwikkelingsomgeving waar leerlingen zelfstandig met elkaar kunnen leren om zich als mens te kunnen ontplooien. 

‘Een goed fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent’