Protocol Kanjer voel je veilig


Dit anti-pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of zelf pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjertraining. Het zijn feitelijk fatsoensafspraken. Hieronder vindt u een folder met alle informatie over "Kanjer voel je veilig".