Parro

Op onze school maken we gebruik van de "Parro-app". Deze app is gekoppeld aan onze leerlingenregistratie.

In de (beveiligde) app plaatsten de leerkrachten berichten/mededelingen en foto's van groepsactiviteiten. 
De directie plaatst ook berichten die voor (alle) ouders van belang zijn; zo ontvangt u elke week een nieuwsbrief van de directie. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar per e-mail een uitnodiging van de groepsleerkracht. Met deze code kunt u in de app (of online) zich koppelen aan de groep van uw zoon/dochter. 

U kunt ook online de berichten bekijken:

talk.parro.com